02-002-1191 มือถือ : 088-572-4182 atechservice1999@gmail.com

เกี่ยวกับเรา


บริษัท เอเทค เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2554 ปัจจุบันได้เพิ่มสาขา ที่ กรุงเทพฯ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ลาดพร้าว 422/1 ซอยลาดพร้าว 109 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

ทีมงานของเรา เป็นผู้ให้บริการด้านการควบคุม ป้องกันและกำจัดแมลงสัตว์รบกวนพาหะนำโรคต่างๆ ด้วยระบบการจัดการเฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพโดยการควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ และการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยปลอดภัย ซึ่งทำให้เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำดูแลด้านสุขอนามัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย บริษัท ห้างร้าน องค์กรต่างๆ สำคัญระดับชาติ และกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งแวดล้อมที่สะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยเป็นการสรรค์สร้าง ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีมาให้กับหน่วยงานของท่าน ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างสม่ำเสมอมาเพื่อมอบงานบริการที่มีคุณภาพด้วยความใส่ใจและความรับผิดชอบต่อสังคม