02-002-1191 มือถือ : 088-572-4182 atechservice1999@gmail.com
A-TECH PEST MANAGEMENT

บริษัท เอเทค เพสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2554 เป็นผู้ให้บริการด้านการควบคุม ป้องกัน และ กำจัดแมลงสัตว์รบกวนพาหะนำโรคต่างๆ ด้วยระบบการจัดการเฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพ และควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยปลอดภัยทำให้เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำดูแลด้านสุขอนามัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยบริษัทห้างร้าน องค์กรสำคัญระดับชาติ และกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศเพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งแวดล้อมที่สะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยเป็นการสรรค์สร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีมาให้กับท่านเราจึงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อมอบงานบริการที่มีคุณภาพด้วยความใส่ใจและความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ภาพบริการของเรา

Service by Quality Safety and Care.